Jaarlijkse tarieven

Wegens de Covid-19 richtlijnen is er een beperking van maximum 20 personen per groepsles. Omwille van deze reden wordt gevraagd bij WORD LID  te kiezen voor welke les(sen) en/of welke dag(en) je komt sporten. Afhankelijk van je keuze(s) zal een abonnementsvoorstel en wijze van betaling volgen. Het lidmaatschap start bij betaling van je abonnement. 

Fit 2 Fight tarieven Prijs Opmerking
Fit 2 Fight kaart € 275 Sporten bij alle aangeboden lessen van Fit 2 Fight
10-beurtenkaart € 75 Sporten bij alle aangeboden lessen van Fit 2 Fight [tijdelijke STOP voor Fun 2 Sport]
Karate tarieven Prijs
karate 5 - 12 jaar €  175
karate 13+ jaar € 200
Jiu-Jitsu tarieven Prijs
Jiu-Jitsu €  200
Women Self-Defense €  175
Fun 2 Sport tarieven Prijs
1 vaste les € 175
3 vaste lessen € 225
Familie bokszak € 100 Ouder (lid Fun 2 Sport of Fit 2 Fight) met kind van 8 tem 12 jaar
  • Alle tarieven zijn inclusief sportverzekering.
  • Je kan het hele jaar door aansluiten en een abonnement is een jaar geldig. 
  • Vergeet niet bij je ziekenfonds te informeren naar tussenkomst voor sportactiviteiten.
  • Het 3e, 4e,... gezinslid  krijgt 20% korting op het lesgeld.
  • Lesgelden worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.