Examenstof 7e kyu

Standen:       

 • Neko Ashi Dachi 

Stoten:          

 • Tetsui Komekami Uchi
 • Tetsui Oroshi Ganmen Uchi
 • Tetsui Hizo Uchi
 • Tetsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) 

Blokkering:    

 • Seiken Mawashi Gedan Barai
 • Shuto Mawashi Uke (in Kokutsu Dachi)

Trappen:         

 • Mae Chusoku Keage
 • Teisoku Mawashi Soto Keage
 • Haisoku Mawashi Uchi Keage
 • Sokuto Yoko Keage

Kata:              

 • Pinan Sono Ichi 

Jiyu Kumite;  (6 x 1 minuten)

Ademhaling:  Ibuki Sankai